Meny

Oppland

 • Elisabeth Ellefsrud

  Logoped MNLL
  Telefon: 40 46 00 37
  E-post:

 • Hadeland Logopedkontor

  Bjørg Idun Torp, logoped MNLL
  Telefon:        90 62 34 62
  E-post:         
  Besøksadresse: Brandbu Helsesenter, Nedre Hagali 18, 2760 Brandbu. 

  Arbeidsområder:  Stemmevansker, VCD, taleflytvansker, afasi, apraxi, dysartri , dysfagi. 
  Hadeland Logopedkontor har erfaring med nevrologiske sykdommer ( Parkinson, ALS, MS, Arvelige Ataxier). Følgetilstander etter ulykker/ skader, hjerneslag og pasienter med ulike stemmelidelser og VCD.

 • Hege Myhre Johnsrud/ Lillehammer læringssenter og Lillehammer sykehus

  Logoped MNLL

  Hjemmeside: http://www.lillehammer.kommune.no/lls-lillehammer-laeringssenter

  Telefon: 61 05 10 30

  Besøksadresse: Fossvegen 18, 2609 Lillehammer

  Lillehammer og Lillehammer sykehus

  Tilbyr terapi/behandling i: Lillehammer kommune

  Arbeidsområde: Jobber med voksne innen områdene stamming, afasi, dysartri, dysfagi, stemmevansker, lese- og skrivevansker.

 • Heidrun Grinvold

  Logoped MNLL
  E-post:
  Telefon: 47013518
  Besøksadresse: Strandgata 30, 2821 Gjøvik.
  Tilbyr terapi/behandling i følgende kommuner: Gjøvik, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land. Hjemmebesøk/besøk på sykehjem ved behov.
  Arbeidsområde: Voksne med språk og talevansker (afasi, dysartri, taleapraksi og taleflytvansker), stemmevansker og svelgvansker. Jeg tar også imot barn som har forhåndsgodkjenning fra HELFO.

 • Ingeborg K. Evenrud

  Privat praksis, Logoped MNLL
  Telefon:  971 86 720
  Adresse: Seierstadgutua 122, 2850 Lena

 • Karins Logopedpraksis

  Karin Koot, Logoped MNLL

  E-post:        

  Telefon:      975 87 230

  Besøksadresse:   Lenagata 131, 2850 Lena

  Fagområder: Voksne med språk-, og talevansker (afasi, dysartri, stamming), kommunikasjonsvansker, taleapraksi, svelgevansker (bl.a. elektroterapi), stemmevansker og lyttetrening (etter CI)

 • Kristian Myre

  Logoped MNLL                                                                         Hjemmeside: www.lillehammer.kommune.no/logopedi.314970.no.html

  E-post:

  Telefon: 90 74 94 39

  Besøksadresse: Familiens hus, Storgata 170, 2615 Lillehammer

  Tilbyr behandling/undervisning i: Lillehammer

  Arbeidsområde: Kommunalt lavterskeltilbud til barnehagebarn og grunnskoleelever.

 • Logoped Skovholt AS

  Logoped MNLL 
  Hjemmeside:  https://logoped-skovholt-as.webnode.com/
  Epost: 
  Telefon: 93 24 25 57
  Besøksadresse: Elvegata 9, 2670 Otta 
  Tilbyr terapi/behandling i: Gudbrandsdalen (Sel, Skjåk, Vågå, Fron, Lom, Lesja, Dovre,
  Arbeidsområder: Alle typer språk- og kommunikasjonsvansker, samt spise- og svelgevansker hos barn, voksne og eldre. Har erfaring med alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).
   
  Behandling kan foregå i barnehage/skole/hjem/sykehjem etter avtale. 

 • Logoped Linda Eide Brun

  Logoped MNLL

  Adresse: Fallaveien 33, 3520 Jevnaker
  E-post:
  Telefon: 97976386

  Tidligere logoped ved Rana PPT, Jevnaker kommune, Ringerike kommune, Modum kommune, Vestre Viken HF Bærum sykehus Medisinsk avdeling, seksjon slag, geriatri og nevrologi.

  Tilbyr opplæring/behandling i kommunene: Jevnaker, Ringerike, Hole, Gran, Lunner, Nittedal.
  Tilbyr opplæring/behandling hjemme hos brukeren.

  Arbeidsområder: Afasi/språk, tale, lese og skrivevansker, dysartri/talevansker, dysfagi/svelgevansker og stemmevansker som følge av hodeskader eller nevrologisk sykdom.
 • Yvonne Maria Johnsgaard

  Logoped MNLL

  E-post:

  Telefon: 90184246

  Besøksadresse: Kallerudveien 6b, 2815 Gjøvik

  Tilbyr terapi/behandling i følgende kommuner: Kommuner rundt Mjøsa, i tillegg til Søndre- og Nordre Land. Dersom klienter kan reise, tar jeg imot fra andre kommuner.

  Arbeidsområde: Jeg jobber både med taleflytvansker (stamming og løpsk tale), stemmevansker, språk, og lese- og skrivevansker hos barn, ungdom og voksne.

 • Ingéla Sølvsberg

  Logoped MNLL

  E-post:

  Telefon: 93 62 70 21

  Postadresse: Bråstadlia 5, 2825 Gjøvik

  Tilbyr terapi/behandling i følgende kommuner: Gjøvik, Østre- og Vestre Toten

  Arbeidsområde: Stamming, afasi, dysfagi, språk- og stemmevansker hos barn og voksne med henvisning fra lege/spesialist (mønsteravtale gjennom HELFO).