Meny

Oslo

 • A-logopedene

  Målgruppe:  afasi, Parkinson sykdom, taleflyt og stemmevansker, lese- og skrivevansker (dysleksi), språkvansker og uttalevansker. Både barn, unge og voksne.
  Webside: www.a-logopedene.no
  Adresse: Møllergata 28, 0179 Oslo
  Mobil: 986 36 694
  E-post: kontakt@a-logopedene.no

 • Anders Kalvøy Einseth, logoped MNLL


  E-post:
  Telefon: 909 62 807

  Besøksadresse: Stensberggata 17B, 0170 Oslo
  Tilbyr terapi/behandling i følgende kommuner: Oslo

  Arbeidsområde: Afasi, stamming

 • Anne-Linn Kristiansen

  Telefon: 99 48 16 00
  epost:
  Jobber hovedsakelig med voksne med dysfagi, afasi, dysartri, apraksi.

 • Barnas språksenter

  kontor Oslo området, men vi har logopeder spredt i landet
  www.barnasspraksenter.no 
  mail: 

 • Cathrine Ø. Utne

  Logoped MNLL

  E-post:

  Telefon: 91 85 65 37

  Tilbyr terapi/behandling i følgende kommuner: Oslo

  Arbeidsområde: Afasi, dysartri, taleapraksi, dysfagi, stemme.

 • Centerlogopedi

  Hjemmeside: www.centerlogopedi.no

  ,

  Telefon: 46 91 67 28 / 90 02 73 37

  Besøksadresse: Bjørnsonsgate 32, 2003 Lillestrøm 

  Tilbyr terapi/behandling i : Oslo, Rælingen, Skedsmo

  Arbeidsområde: Afasi, Stamming, Løpsk Tale, uttalevansker, Stemmevansker

 • Daniel Oskar Danielsson

  Logoped MNLL (logoped og sangpedagog)

  Hjemmeside: www.stemmepedagog.no

  E-post:

  Telefon: 92 89 17 48

  Besøksadresse: Hans Nilsen Hauges gate 15a, 0481 Oslo

  Tilbyr terapi/behandling i følgende kommuner: Oslo

  Arbeidsområde: Stemmevansker, Stamming

 • Dialog logopedsenter

  v/Stine Marie Lilland og Sissel Heibek, Logoped MNLL
  Hjemmeside: www.dialoglogopedsenter.no
  E-post: 
  Telefon: 466 76 603 og 466 73 938
  Besøksadresse: Kirkeveien 230, 1383 Asker og Trondheimsveien 34, 0560 Oslo
  Tilbyr terapi/behandling i følgende kommuner: Oslo og Akershus
  Arbeidsområde: afasi, dysartri, tale-apraksi, stemmevansker, taleflytvansker og språk- og
  uttalevansker hos barn.

 • Hilde Siljuberg

  Logoped MNLL                                        

  E-post:

  Tlf: 93 45 90 08

  Arbeidsområder: språkvansker, stamming og løpsk tale, afasi, stemmevansker.

 • Holmen Logopedi DA

  Tommy Lyndgren, logoped MNLL                                                  Margrethe L.-S. Lyndgren, logoped MNLL

  E-post:                                                                          Tlf.: 41 28 52 39                                                                           Besøksadresse: Rådhusgt. 20

  Arbeidsområder: Kommunikasjonsvansker knyttet til alle typer ervervede hjernetraumer/nevrologiske sykdommer, stemmevansker, stamming.

 • Logoped Ingvild Røste

  Logoped MNLL 

  Telefon: 48 05 79 74

  Epost: 

  Jobber med voksne med afasi, dysartri, taleapraksi og dysfagi.

 • Logoped Siira v/Tone Siira

  Telefon: 95 89 18 74
  E-post: 
  Web: logopedsiira.no
  Jobber med språkvansker, afasi, stemmevansker, taleflytvansker. Tar imot studenter.

 • Logopedisk institutt

  Hegdehaugsv.35, 0352 Oslo
  Telefon: 22 60 52 40
  www.logopedisk-institutt.no
  Logopeder MNLL:
  Jorunn Frydenbø:  95113903
  Gry Sandland:       95477580
  Ragnhild Skard:    93656035
  Hege Skevik:        99590626

 • Nancy Pflaumer-With

   M.A., CCC-SLP / International Speech and Language Services AS

  Logoped MNLL

  Hjemmeside: www.nwsls.no

  E-post:

  Besøksadresse: Bærumsveien 207, 1357 Bekkestua

  Tilbyr terapi/behandling i : Bærum

  Arbeidsområde: Stamming, språk- og talevansker, orofacial myofunctional disorders: tongue thrust, dysleksi og tidlig intervensjon

 • Nydalen Logopedi

  www.nydalenlogopedi.no

  E-post:

  Logoped Brita B. Olafsen

  Telefon: 90 26 47 80

  Målgruppe: Taleflytvansker(stamming og løpsk tale). Stemme- og uttalevansker.

  Hjelper barn, ungdom og voksne i Oslo og Akershus

 • Oslologopedene

  Logopeder MNLL: Jorunn Fiveland (91136139), Hilde Nes (93805044), Malin Ude von Schantz (40067319) og Katrine Kvisgaard (48269236)

  Nettside: www.oslologopedene.no
  Adresse: Majorstuveien 38, 0367 Oslo

 • Seksjon for logopedi, avd. Klinisk Service

  Oslo Universitetssykeshus, Medisinsk klinikk
  Kontaktperson: Vala Ágústsdóttir
  Mail: UXVAAU@ous-hf.no
  Telefon: 23027514/ 22118711

 • Senter for stamming og løpsk tale

  Hjemmeside: www.stammesenter.no

  E-post:

  Telefon: 900 27 337

  Besøksadresse: Munkerudtunet 8, 1164 Oslo / Bjørnsonsgate 32, 2003 Lillestrøm

  Tilbyr terapi/behandling i: Oslo, Ullensaker, Nes, Fet, Rælingen, Aurskog-Høland, Nittedal, Ski og Bærum. Tilbyr oppfølging til klienter fra hele Norge.

  Arbeidsområde: Stamming og løpsk tale

 • Stemmecoaching

  www.stemmecoaching.com       

  Nina Helleland 

 • Synnøve Kårtvedt

  Logoped MNLL

  Hjemmeside: www.smestadlogopedi.no

  Telefon: 970 44 175

  Besøksadresse: Hoffsveien 65E, 0377 Oslo

  Tilbyr terapi/behandling i følgende kommuner: Oslo, Bærum

  Arbeidsområde: Stemmevansker, stamming, afasi og uttale.

 • Logoped Linda Steinsland
  Logoped MNLL

  Kontor på Sætre i Hurum.
  Besøksadresse: Åsveien 21, 3475 Sætre

  Hjemmeside: hurumlogopedi.no

  E-post:

  Telefon: 40 85 66 24

  Arbeidsområde: Jeg jobber med alle de logopediske områdene.

 • Logopednørbech.no
   

  Tittel: Logopednørbech.no, Logoped MNLL

  E-post:

  Telefon: 41360296

  Besøksadresse: Odinsvei 10a, 1413 Tårnåsen. Oppegård

  Tilbyr terapi/behandling i følgende kommuner: Oslo og Akershus

  Arbeidsområde: Barn med språk -og talevansker. Jeg driver oppsøkende virksomhet

  som innebærer at jeg kommer ut i barnehage/skole eventuelt hjem

 • Anne-Guro Zahl/Lierlogopeden

  Hjemmeside: www.lierlogopeden.no
  E-post:
  Telefon:93024098
  Besøksadresse: Gamle Drammensvei 227, 1383 Asker
  Tilbyr terapi/behandling i følgende kommuner: Akershus/Buskerud/Oslo
  Arbeidsområde: Stamming, stemmevansker, dysfagi, dysartri, Parkinsons, Dyspraksi, språkvansker,
  barn, ungdom,voksne.