Meny

Østfold

 • Logoped For Barn, privatpraksis

  Anette Aarsland Førrisdahl MNLL, tlf: 47442468
  Ragnhild Lande Devold MNLL, tlf:  95080882

  Hjemmeside: www.logopedforbarn.no
  facebook.com/Logopedforbarn
  Vi jobber med barn og unge i alderen 0-16 år.

 • Logopedtjenesten Moss

  v/ Anne Katrine Moe Urbach
  Privatpraksis for barn, ungdom og voksne med behov for logopedisk hjelp: språk-og uttalevansker, taleflytvansker, stemmevansker og afasi
  tlf 92828009
  e-post 
  www.logopedtjenestenmoss.no
 • Prateriet Språksenter

  v/ Veronika Trenum Berg, Jeanette Olsson Fauske, Sandra Persson, Eirin Johnsen
  kontoradresse: Wilbergjordet 10, 1605 Fredrikstad, 
  postadresse: postboks 825, 1609 Fredrikstad
  telefon: 488 55 799
  e-mail: 
  www.prateriet.no

 • Østfold Logopedtjeneste

  Logoped MNLL

  Maria Scott Hagen, Ole Petter Andersen og Vilde Olsen Gjølstad, Vanessa Seidler Krone.

  Besøksadr: Rådmann Siras vei 1
  Postboks: 122, 1713 Grålum
  Tlf: 69143550
  logopedtjeneste.no
  Email:

  Vi arbeider med alle områder innen logopedi.