Meny

Privat utvalg

Leder: Ole Petter Andersen
E-post:

Medlem: Jorun Fiveland
Medlem: Ole-Andreas Holmsen
Varamedlem: Marit Grepperud

Henstilling. Har du endret noe som gjelder din privat praksis? Husk å melde dette til leder i Privat Utvalg .

Hvordan starte privat praksis
Last ned tips (.doc) til hva du bør ta stilling til når du starter en privat logopedpraksis.

For takster og regelverk se Helfos hjemmesider.

Idebank skjemaer: Søknad om garanti  Fornying av søknad

Lysbilder fra Privat Utvalg sin konferanse 24.04.2015 til "Logopeder i privat praksis". Klikk her.

Lysbilder fra Privat utvalg sin konferanse 2017

Torill Nydal og Unni Vistnes fra Helfo.

Helga Rudjord fra Helsedirektoratet.

Syketransport/taxi til privatpraktiserende logoped.
Dersom pasient/bruker må krysse kommunegrense for å komme til ditt kontor må bruker søke om dispensasjon for dette.  Utvalget er informert om at det ennå praktiseres forskjellige rutiner, men forskriftene krever en søknad om dispensasjon. Se eksempel på dispensasjonssøknad her. Logopeden kan hjelpe bruker til å skrive søknaden, men det er bruker som må undertegne.

Søknaden sendes til pasientreiser i din helseregion. Hvis du er usikker på adressen ring 05515. Forutsetningen for å søke er at pasienten har fått garanti om behandling fra Helfo.

Klargjøring fra Helsedir til HELFO:

Brevet med overskriften "Rett til stønad ved logopedhjelp ved stemmevansker – folketrygdloven § 5-10" kan leses her.

 

NLL forsøker å skaffe en oversikt over alle logopeder som driver privatpraksis. Bakgrunnen er at laget får mange spørsmål om hvor man kan få logopedhjelp. Dette gjelder særlig i områder hvor det offentlige ikke kan tilby slik hjelp. I tillegg får laget mange spørsmål fra masterstudenter som ønsker informanter. Last nedskjema (.doc) og send pr. epost til