Meny

Privat utvalg

Leder: Malin Ude Von Schantz
E-post:

Medlem: Gøril Hallangen
Medlem: Stine Brubak
Varamedlem: Vanessa Seidler-Krone

Henstilling. Har du endret noe som gjelder din privat praksis? Husk å sende utfylt mal for kartet til for å endre din informasjon under "Finn en Logoped".

Hvordan starte privat praksis
Last ned tips (.doc) til hva du bør ta stilling til når du starter en privat logopedpraksis.

For takster og regelverk se Helfos hjemmesider.

Idebank skjemaer: Søknad om garanti  Fornying av søknad

Lysbilder fra Privat utvalg sin konferanse 2019

Unni Vistnes og Ingvar Nes 27.04.2019

Syketransport/taxi til privatpraktiserende logoped.
Dersom pasient/bruker må krysse kommunegrense for å komme til ditt kontor må bruker søke om dispensasjon for dette.  Utvalget er informert om at det ennå praktiseres forskjellige rutiner, men forskriftene krever en søknad om dispensasjon. Se eksempel på dispensasjonssøknad her. Logopeden kan hjelpe bruker til å skrive søknaden, men det er bruker som må undertegne.

Søknaden sendes til pasientreiser i din helseregion. Hvis du er usikker på adressen ring 05515. Forutsetningen for å søke er at pasienten har fått garanti om behandling fra Helfo.

Klargjøring fra Helsedir til HELFO:

Brevet med overskriften "Rett til stønad ved logopedhjelp ved stemmevansker – folketrygdloven § 5-10" kan leses her.