Meny

Referater

Landsmøter


Oslo 2018
Last ned referat fra landsmøtet 2018 (pdf)

Ålesund 2016
Last ned referat fra landsmøtet 2016 (pdf)

Tromsø 2014:
Last ned referat fra landsmøtet 2014 (doc)

Fredrikstad 2012:
Last ned referat fra landsmøtet 2012 (docx)

Bergen 2010:
Last ned referat fra landsmøtet 2010 (.pdf)

Trondheim 2008:
Last ned referat fra landsmøtet 2008 (.pdf) og leders tale til landsmøte (.pdf)

Kristiansand 2006:
Referat fra landsmøtet 2006 her (.doc)

Styrets 2-årsmelding 2006 her (.doc)

NLL sine konferanser

Høstkonferanser:
Høstkonfernasen 2018 kan lese her
Høstkonferansen 2016 kan leses her. (.doc)

Høstkonferansen 2014 kan leses her. (.doc)
Høstkonferansen 2012 kan leses her. (doc)
Høstkonferansen 2010 kan leses her.
Høstkonferansen 2008 kan leses her (.pdf)
Høstkonferansen 2006, last ned her (.doc)
Høstkonferansen for tillitsvalgte -04 (.doc)

Vårkonferanser:
Referat fra vårkonferansen 2016
Referat fra vårkonferansen 2012
Referat fra vårkonferansen 2010 (.pdf)
Referat fra vårkonferansen 2008 (.doc)
Referat fra vårkonferansen 06 (.doc)

Mellomårskonferanser:
Referat fra Mellomårskonferansen 2015 (.doc)
Referat fra Mellomårskonferansen 2013 (doc)
Referat fra Mellomårskonferansen 2011. (.doc)
Referat fra Mellomårskonferansen 2009 (.pdf)
Referat fra Mellomårskonferansen 2007 (.doc)

Utdanningskonferanser:
Referat fra Utdanningskonferansen 16 kan lastes ned her. (pdf)
Referat fra Utdanningskonferansen 13 kan lastes ned her. (doc)
Referat fra Utdanningskonferansen 12 kan lastes ned her. (.doc)
Referat fra Utdanningskonferansen 11 kan lastes ned her. (.doc)
Referat fra Utdanningskonferansen 10 kan lastes ned her (.doc)
Referat fra Utdanningskonferansen 09 kan lastes ned her (.doc)
Utdanningskonferansen 07 - Les referatet her (.doc)
Utdanningskonferansen 06 (.doc)
Referat fra den 5. konferansen om logopedutdanning 21.01.05 (.doc)

Konferanser for logopeder i privat praksis:
Les referat (.doc) fra konferansen 26.01.09
Les referat fra konferanse 11.02.06
Last ned (.doc)

Kunnskapsdepartementet (KD) inviterte NLL til et møte 30. januar 2008. Les mer om møtet her (.pdf).
Les NLLs brev til KD vedr. behovet for presisering av logopediske tjenester i Opplæringsloven og likeverdige tjenester i alle kommuner her (.pdf)