Meny

Rogaland Logopedlag

Styret for 2021 består av:


Leder: Marit Vatnem Ingebrigtsen epost:  
Nestleder: Åslaug Birkeland
Sekretær: Hanne Kårstad
Kasserer: Ane Roalkvam Skåra
Vara og kontaktperson for tidsskriftet: Rebecca Jean Lawford
 

Nyheter: Ikke oppført noe pdd.

MEDLEMSSAMLINGER

På grunn av problematiske reiseavstander er laget delt opp i lokale grupper som møtes regelmessig i løpet av året.

Gruppene er som følger:

  • Haugalandet som omfatter logopedene i Nord-Rogaland
  • Stavanger som omfatter logopeder i Stavanger og Ryfylke
  • Jæren som omfatter logopeder i Sandnes og kommunene på  Jæren
  • Dalane som omfatter logopeder i Egersund og Dalane.

STYREMØTER

Laget har årlig  ca. 6 styremøter. Vanligvis samles vi i Stavanger, men forsøker og å redusere den enkeltes reisebelastning ved å ha et par styremøter i Nord Rogaland og på Sør Jæren.

KURSVIRKSOMHET

Vi forsøker å ha to faste kursarrangement; ”KLOSTERKURSET” og ”HØSTKURSET” Disse arrangementene har vi nå hatt fast i over 10 år. Kursene bidrar sterkt til  faglig utvikling, til samhold og til brukbar økonomi.

REFERATER

Årsmelding 2016, klikk her.

Referat fra årsmøtet 2016, klikk her.

Årsmelding fra årsmøtet 2015, klikk her.

Referat fra årsmøtet 09.01.15, klikk her.

Sak til årsmøtet 2015, klikk her.

Årsmelding for 2013, klikk her.

Protokoll fra årsmøtet, klikk her

Årsmelding for 2012, klikk her.

Referat fra årsmøtet 11.01.13, klikk her.

Årsmelding for 2011, klikk her.

Referat fra årsmøtet 13.01.12, klikk her.

Les referatet fra årsmøtet 16.01.09 her (.pdf) og årsmeldingen her (.doc)

Les referat fra årsmøtet 2009 her.

Last ned referater fra styremøtene:
2008:
nr. 4 her (.pdf)    nr. 5 her (.pdf)   nr. 6 (mailmøte) her (.doc)     
nr. 7 her (.doc)
2009:
nr. 1 her (.pdf)    nr. 2 her (.doc)   nr. 3 her (.pdf)     nr. 4 her (.doc)    nr. 5 her (.doc)    nr. 6 her (doc)    
nr. 7 her (.doc)
2010
nr. 1 her (doc)    nr. 2 her (.doc) nr 4 her nr.5 her  nr.6 her (doc)

2011

nr.1 her nr.2 her

Les referat fra årsmøte og årsmelding for 2010 .

 

Les brev skrevet av leder for Inger Flatekvål Lea, i anledning logopediens dag. Brevet er tenkt sendt til rådmann, skolesjef, helse-/sosialsjef, virksomhetsleder, ordfører og andre aktuelle personer, og fokuserer på logopedtilbudet i kommunen.