Meny

Sør - Trøndelag

 • Anita Nordgård Døhl 

  Privatpraktiserende Logoped MNLL

  Har i tillegg deler av audiopedagogutdanning.

  Adresse: Litjåsen 6, 7224 Melhus

  Tlf:nr. 970 64 829
  E-post:
  Arbeidsområder: Afasi, dysartri, uttale, stemme og dysfagi. 
  Lyttetrening for personer med cochleaimplantat (CI).

 • Anne Kjeldset 

  Privatpraktiserende Logoped MNLL

  E-post:
  Telefon: 93 60 05 03
  Besøksadresse: Dampsaga senter, Bogavegen 6, 7725 Steinkjer
  Tilbyr terapi/behandling i følgende kommuner: Kommuner i Trøndelag
  Arbeidsområde: Barn, unge og voksne med språk-, tale- og kommunikasjonsvansker. Afasi, dysartri,
  dysfagi, stemme- og taleflytvansker.

 • Bente Forren Vaagen

  Privatpraktiserende Logoped MNLL
  Epost: 
  Tlf: 906 60 321
  Adr: Vågveien 258, 7206 Hellandsjøen
  Arbeider med barn og voksne i Hemne, Aure og omegn.

 • Eva Gullvåg Wermuth

  Logoped MNLL
  E-post: 
  Telefon: 92 44 49 19

 • Gauldal Logopedi

  v/Silje Haukdal, Logoped MNLL

  Hjemmeside: www.gauldallogopedi.no
  E-post: 
  Telefon: 92 03 44 05
  Adresse: Gaula Senter, Svartøya 19, 7290 Støren

  Tilbyr terapi/behandling i følgende kommuner: I all hovedsak Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Rennebu og Oppdal. Henvendelser fra andre kommuner vil vurderes etter kapasitet.

  Arbeidsområde: Ervervede språkvansker; afasi, dysfagi og dysartri. Nevrodegenerative diagnoser, nevrologiske skader og cancer. Stemmevansker. Språk- og uttalevansker. Taleflyt; stamming og løpsk tale. Alle aldersgrupper.

 • Midtbyen logopedi DA

  Privatpraktiserende logopeder MNLL
  Hjemmeside: www.midtbyenlogopedi.no
  E-post:
  Telefon: 451 88 331 / 907 43 509

  Besøksadresse: Fosenkaia 3, 7010 Trondheim
  Tilbyr terapi/behandling i følgende kommuner: Trondheim og nærliggende kommuner, øvrige kommuner etter kapasitet.
  Arbeidsområder: Stemmevansker, stamming, apraksi, afasi, dysfagi og generelle språkutfordringer for barn og voksne. Sertifisering innen LSVT

 • Ingvil Halle Barkve

  Logoped MNLL

  E-post:

  Telefon:91514744

  Kontoradresse: Ved Sirkus-Shopping, Trondheim.

  Tilbyr logopedi i Sør-Trøndelag fylke.

  Arbeidesområder: Stemme: Stemmevansker.Stemmeutvikling.(Forbedring av stemme). Tale: Talevansker. Taleutvikling (Forbedring av uttale: diksjon, artikulasjon). Barn, ungdom og voksne.

 • Laila Elverum

  Logoped MNLL
  E-post:
  Telefon: 95 03 63 50
  Kjærlighetsstien 50
  7804 Namsos
  Tilbyr terapi/behandling i følgende kommuner: Trøndelag
  Arbeidsområde: Barn, unge og voksne med språk, tale og kommunikasjonsvansker, dysleksi, afasi,
  dysfagi, stemmevansker, stemme- og talevansker hos personer med Parkinsons sykdom.

 • Linda Strøm Kaald

  Logoped MNLL
  Hjemmeside: www.tidliginnsats.no
  E-post:
  Telefon: 96233896
  Besøksadresse: PP-tjenesten i Sør Fosen, 7240 Hitra
  Logoped for barn og voksne i Hitra og Frøya kommune

 • Liv Paula F. Iversen

  Logoped MNLL

  Hjemmeside: www.steinkjerlogoped.no

  E-post:  

  Telefon: 450 430 94

  Besøksadresse: Våttaveien 8, 7715 Steinkjer

  Tilbyr logopedisk oppfølging (utredning, veiledning og direkte hjelp) i norddelen av fylket, som i kommunene Steinkjer, Snåsa,  

  Arbeidsområder: Språklydsvansker, språk- lese- og skrivevansker, stamming, stemme, afasi. Sertifisert i de fleste språktester, evnetester, lese- og skrivetesten Logos.  Alle aldersgrupper. Kan også gi kurs.

 • Nidaros Logopedtjeneste

  Privatpraktiserende logopeder MNLL

  Hjemmeside: www.nidaroslogopedtjeneste.no

  E-post: 

  Telefon: 465 23 285
  Postadresse: Vår Frue gate 2, 7013 Trondheim

  Tilbyr behandling i Trondheim og Trøndelag

  Arbeidsområder:
  Logopediske tjenester for barn, unge og voksne. Språk- og språklydvansker, taleflytvansker, tungebåndsproblematikk, dysfagi, afasi, cancer i munn- og halsområde, Parkinson sykdom, Downs syndrom og stemmevansker.
  Kompetanse på alternativ og supplerende kommunikasjon. LSVT og Talk Tools sertifiseringer.

 • Logoped Midt-Norge

  v/Astrid Junker, logoped MNLL

  Hjemmeside: www.lmno.no

  E-post:

  Telefon: 93 00 92 77

  Tilbyr terapi/behandling i følgende kommuner:

  Alle kommuner i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag

  Arbeidsområder: Arbeider med barn, unge og voksne med vansker med språk, tale, spising og kommunikasjon. Logopeden arbeider innenfor alle logopediske områder og er LSVT LOUD-sertifisert og tilbyr Talk Tools/OPT.

 • Avdeling Logopedi - barn, unge, voksne.  Trondheim voksenopplæringssenter Trondheim kommune

  Hjemmeside: www.trondheim.kommune.no/logopedisk

  E-post: 

  Telefon: 72544450

  Besøksadresse: Trondheimsporten, Sorgenfriveien 19, 7031 Trondheim

  Arbeidsområder: Tilbyr utredning og behandling av språk og talevansker etter hjerneslag/hodeskade, forsinket/avvikende språk og taleutvikling, stemmevansker inkl LSVT, Stamming og løpsk tale, Lyttetrening etter CI/APD for både barn og voksne. 

 • Marit Lykkja Kjøren

  Logoped MNLL

  E-post:

  Besøksadresse:  Tromveien 15, 7353 Børsa

  Arbeidsområder: Arbeider med afasi, dysartri, stemmevansker, taleflytvansker, språkrelaterte vansker. Arbeider i delt stilling offentlig og privat. Alle aldersgrupper.

 • Logoped Trondheim v/ Marthe Hoff

  Privatpraktiserende logoped MNLL
  Adresse: v/ Din Doktor, Vollabakken 3, 7030 Trondheim
  Hjemmeside: www.logopedtrondheim.no
  E-post:
  Telefon: 97 32 45 05
  Tilbyr terapi/behandling i følgende kommuner: Hele Trøndelag fylke
  Tilbyr utredning av dysleksi samt logopedisk oppfølging av språk-, stemme-, tale- og svelgrelaterte vansker i alle aldre, som afasi, stamming, stemmevansker, dysfagi, dysartri, VCD/EILO,
  språklydvansker og andre medfødte eller ervervede vansker.

 • Mona-Iren Ebbesen

  Logoped MNLL

  Adresse: Nerøyveien 14, 7300 Orkanger.

  Arbeider i delt stilling offentlig og privat
  Telefon: 41673740

 • Nina Severeide

  Logoped MNLL
  Besøksadresse: Maristuveien 15, 7030 Trondheim
  E-post:
  Telefon: 91872990                                                                   Arbeidsområder: Stemme/stemmevansker.

 • Logoped Vigdis Hansvik

  Logoped MNLL

  E-post:

  Telefon: 91829160

  Besøksadresse: Myrkollvegen 20, 7900 Rørvik

  Tilbyr terapi/behandling i følgende område: I hovedsak i Ytre Namdal, kan ta oppdrag i hele Trøndelag/sørlige Nordland.

  Arbeidsområde: Barn, unge og voksne med språkvansker, uttalevansker, motoriske vansker, taleflytvansker, afasi og stemmevansker.