Meny

Bokomtale - Stamning: Grundbok för behandlare


STAMNING: GRUNDBOK FÖR BEHANDLARE
Anders Lundberg
500 sider
ISBN: 91-631-8244-0
Utgitt av Lianen Konsult


Anders Lundberg er psykolog og stammeterapeut. Han er leder for SFFL (Svensk Förening för Foniatri och Logopedi) og Nordisk samarbeidsråd for foniatri og logopedi.

Førsteutgaven til Lundbergs bok kom i 1998. Anmeldelsen bygger på en ny utgave som kom i 2006. Boka er skrevet på svensk, men det finnes også en dansk oversettelse og bearbeiding som er foretatt av Herman Christmann. Den danske utgaven kom i 2003 og bygger dermed på førsteutgaven. Lundbergs grunnbok fyller et tomrom for de som foretrekker å lese på et av de nordiske språkene.

Boka bygger på Lundbergs erfaringer som stammeterapeut og som foreleser ved logopedutdanningen i Göteborg. Det er praktikerens blikk som preger framstillingen, men likevel solid forankeret hos velkjente teoretikere som norske logopeder er vel fortrolige med.

Boken er omfattende. Stamming beskrives ut fra ulike perspektiv - stammeren og logopeden, forståelse av stamming før og nå, forebygging og behandling, barn, ungdom og voksne. Lundberg trekker inn skjønnlitteratur, film og musikk når han beskriver stammerens forståelse av seg selv og sin stamming. Han bidrar dermed til å gjøre stammingen synlig i ulike kontekster. Han stiller spørsmål om stamming er en foreteelse eller et handikap. Han bevisstgjør leseren og bygger opp holdninger.

Boken har en omfattende presentasjon av ulike definisjoner av stamming fra oppslagsverk til mer omfattende beskrivelser av stamming. Leseren dras med i en refleksjon over fenomenet stamming. Hva er det taleren gjør når han stammer, og hva er det lytteren klassifiserer som stamming? Kulturperspektiver er med selv om det ikke er omfattende. Det tradisjonelle nordiske logopedmiljøet utfordres når han trekker inn omdiskuterte behandlingsmetoder og stiller spørsmål om hvorfor tekniske hjelpemidler ikke fungerer i Norden, men i en del andre land? Står vi i fare for å forkaste et verktøy som virker for noen fordi vi ikke liker det? Han bruker ikke mye plass på dette, men det er en del av den bredden som boken representerer.

Boken inneholder en gjennomgang av ulike stammeforskeres beskrivelse av stammeutvikling. Bloodstein, van Riper, Peters & Guitar og Starkweather er representert. Bredden i teoretikere fordrer en gjennomgang av terminologien. Boken gir dermed et godt begrepsmessig grunnlag for å gå videre til ulike typer forskningsbasert litteratur.

Lundberg har praktikerens blikk når han presenterer årsaksteorier til stamming. Han gir en oversikt, noen årsaksteorier behandles grundigere enn andre. Han går ikke i dybden på noen, men gir et grunnlag for å søke videre i annen litteratur. Han oppsummerer med å stille spørsmålet ”Vad beror stamningen på?” og besvarer spørsmålet ved å vise at svaret er avhengig av om man retter oppmerksomheten mot predisponerende, utløsende, opprettholdende, kompliserende faktorer eller andre årsaker.

Det er bredde i bokas presentasjon av undervisnings-/behandlingstilnærminger. Lundberg beskriver en konkret og ordnet tilnærming til behandlingen ut fra Helsingborgmodellen. Her presenteres en struktur fra det første møte med foreldrene og en eventuell intensiv behandling av barnet. Van Riper dominerer tilnærmingen til behandling av voksne stammere. Det gjøres interessante sammenligninger med ERA-SM (Easy Relaced Approach- Smoth Movment). Behandling av unge gis et eget kapittel. Tenåringer er både sosialt og emosjonelt variable. Dette har betydning for konsentrasjonen i behandlingen og for det arbeidet som er rettet mot omgivelsene. Behandling av voksne bygger på sosial, emosjonell, intellektuell og økonomisk autonomi.

Lundberg peker på noe som bør bekymre stammebehandlere. Den internasjonale faglige debatten domineres (nesten) fullstendig av amerikanske menn med sine doktorgrader og professortitler ved amerikanske universitet. Det er ikke en kritikk av de som deltar i debatten, men en kan vanskelig tenke seg andre fagområder som har en så snever rekruttering til faglige drøftinger på dette nivået.

Lundberg presenterer sin bok som en grunnbok. Boken er en introduksjon til fagområdet stamming og stammebehandling skrevet for praktikerne. Språket er muntlig og gjør selv det krevende stoffet lett tilgjengelig. Han har i tillegg skrevet bøkene ”Stamning för vuxna” som kom ut i 2005 (98 sider) og ”Stammande barn – en bok för dig i närheten av et barn som stammer” som kom ut i 1995.

Jorun Høier Kjølaas

BOKOMTALE
STAMNING: GRUNDBOK FÖR BEHANDLARE
Anders Lundberg
500 sider
ISBN: 91-631-8244-0
Utgitt av Lianen Konsult

Anders Lundberg er psykolog og stammeterapeut. Han er leder for SFFL (Svensk Förening för Foniatri och Logopedi) og Nordisk samarbeidsråd for foniatri og logopedi.

Førsteutgaven til Lundbergs bok kom i 1998. Anmeldelsen bygger på en ny utgave som kom i 2006. Boka er skrevet på svensk, men det finnes også en dansk oversettelse og bearbeiding som er foretatt av Herman Christmann. Den danske utgaven kom i 2003 og bygger dermed på førsteutgaven. Lundbergs grunnbok fyller et tomrom for de som foretrekker å lese på et av de nordiske språkene.

Boka bygger på Lundbergs erfaringer som stammeterapeut og som foreleser ved logopedutdanningen i Göteborg. Det er praktikerens blikk som preger framstillingen, men likevel solid forankeret hos velkjente teoretikere som norske logopeder er vel fortrolige med.

Boken er omfattende. Stamming beskrives ut fra ulike perspektiv - stammeren og logopeden, forståelse av stamming før og nå, forebygging og behandling, barn, ungdom og voksne. Lundberg trekker inn skjønnlitteratur, film og musikk når han beskriver stammerens forståelse av seg selv og sin stamming. Han bidrar dermed til å gjøre stammingen synlig i ulike kontekster. Han stiller spørsmål om stamming er en foreteelse eller et handikap. Han bevisstgjør leseren og bygger opp holdninger.

Boken har en omfattende presentasjon av ulike definisjoner av stamming fra oppslagsverk til mer omfattende beskrivelser av stamming. Leseren dras med i en refleksjon over fenomenet stamming. Hva er det taleren gjør når han stammer, og hva er det lytteren klassifiserer som stamming? Kulturperspektiver er med selv om det ikke er omfattende. Det tradisjonelle nordiske logopedmiljøet utfordres når han trekker inn omdiskuterte behandlingsmetoder og stiller spørsmål om hvorfor tekniske hjelpemidler ikke fungerer i Norden, men i en del andre land? Står vi i fare for å forkaste et verktøy som virker for noen fordi vi ikke liker det? Han bruker ikke mye plass på dette, men det er en del av den bredden som boken representerer.

Boken inneholder en gjennomgang av ulike stammeforskeres beskrivelse av stammeutvikling. Bloodstein, van Riper, Peters & Guitar og Starkweather er representert. Bredden i teoretikere fordrer en gjennomgang av terminologien. Boken gir dermed et godt begrepsmessig grunnlag for å gå videre til ulike typer forskningsbasert litteratur.

Lundberg har praktikerens blikk når han presenterer årsaksteorier til stamming. Han gir en oversikt, noen årsaksteorier behandles grundigere enn andre. Han går ikke i dybden på noen, men gir et grunnlag for å søke videre i annen litteratur. Han oppsummerer med å stille spørsmålet ”Vad beror stamningen på?” og besvarer spørsmålet ved å vise at svaret er avhengig av om man retter oppmerksomheten mot predisponerende, utløsende, opprettholdende, kompliserende faktorer eller andre årsaker.

Det er bredde i bokas presentasjon av undervisnings-/behandlingstilnærminger. Lundberg beskriver en konkret og ordnet tilnærming til behandlingen ut fra Helsingborgmodellen. Her presenteres en struktur fra det første møte med foreldrene og en eventuell intensiv behandling av barnet. Van Riper dominerer tilnærmingen til behandling av voksne stammere. Det gjøres interessante sammenligninger med ERA-SM (Easy Relaced Approach- Smoth Movment). Behandling av unge gis et eget kapittel. Tenåringer er både sosialt og emosjonelt variable. Dette har betydning for konsentrasjonen i behandlingen og for det arbeidet som er rettet mot omgivelsene. Behandling av voksne bygger på sosial, emosjonell, intellektuell og økonomisk autonomi.

Lundberg peker på noe som bør bekymre stammebehandlere. Den internasjonale faglige debatten domineres (nesten) fullstendig av amerikanske menn med sine doktorgrader og professortitler ved amerikanske universitet. Det er ikke en kritikk av de som deltar i debatten, men en kan vanskelig tenke seg andre fagområder som har en så snever rekruttering til faglige drøftinger på dette nivået.

Lundberg presenterer sin bok som en grunnbok. Boken er en introduksjon til fagområdet stamming og stammebehandling skrevet for praktikerne. Språket er muntlig og gjør selv det krevende stoffet lett tilgjengelig. Han har i tillegg skrevet bøkene ”Stamning för vuxna” som kom ut i 2005 (98 sider) og ”Stammande barn – en bok för dig i närheten av et barn som stammer” som kom ut i 1995.

Jorun Høier Kjølaas