Meny

Stipendordning

RETNINGSLINJER FOR STIPENDORDNING I NLL

Norsk Logopedlag kan dele ut ett eller flere stipend pr. landsmøteperiode. Stipendordningen skal være økonomisk støtte til materiellutvikling, oversetterarbeid eller annet utviklingsarbeid innenfor fagfeltet logopedi. Arbeidet må være avsluttet innen to år etter at stipendet er mottatt.

Søknadsfrist er pr. 01.01. det året landsmøtet avholdes.

Stipendet må søkes innen to år etter avsluttet arbeid.

Stipendet kunngjøres/deles ut på Landsmøtet, hvor ett eller flere medlemmer kan motta inntil kr. 10.000,- hver.

Søker må være medlem av Norsk Logopedlag. Det enkelte medlem kan motta stipendet bare en gang.

Stipendet utlyses på NLLs web-side www.norsklogopedlag.no , og i Norsk Tidsskrift for Logopedi. Søknadsskjema legges tilgjengelig på web-siden.

Søknadene behandles og avgjøres av Styret i Norsk Logopedlag i samarbeid med utvalgene. Stipendet må ikke nødvendigvis deles ut i hver Landsmøteperiode.

Last ned søknadsskjema (pdf til utfylling)