Meny

Troms

 • Carina Olufsen

  Firma Hålogaland Logopedtjeneste AS

  Forretningsadresse Akebakken 38, 9440 Evenskjer
  Telefon 975 63 955
  Epost

  Arbeidstid/arbeidsdager mandag- fredag 0800-1530

  Fylkeskommune Troms og Nordland (bor ved fylkesgrensen, så har brukere både fra Troms og Nordland)

  Kontorkommune Skånland

  Arbeider mest med Afasi, taleflytvansker, språkvansker, artikulasjon, stemmevansker, dysfagi, lyttetrening etter CI-operasjon

 • Logoped Nord-Troms

  v/ Elin Olsen Reiersen MNLL
  9180 Skjervøy
  Tlf: 99254630
  e-post: 
 • Logopedklinikken Tromsø

  Logopeder MNLL
  Ingrid Steineger Dahl tlf.: 466 68 638
  Berit Småbakk tlf.: 911 82 401
  Signhild Skogdal tlf.: 928 67 932
  Beate Johansen tlf.: 916 12 331
  www.logopedklinikken.com

 • Logopedtjeneste for voksne

  Voksenopplæringa i Tromsø kommune

  Fr. Nansen Plass 4, 9008 Tromsø

  Logoped Brit Johannessen, tlf. 77605285.

  Epost:

  Logoped Kjetil Berntzen, tlf. 77605284.

  Epost:

  Nettsted: http://voksenopplaringen.tromsoskolen.no/

 • Logopedtjenesten i Nord- Troms

  V/Logoped MNLL Monika Løvøy,

  Adresse: P.b 126, 9151 STORSLETT.

  Telefon: 91159414

  E-post:

  Kontor på Storslett i Nordreisa kommune

 • Midt-Troms Logopedi

  v/Linda Myrvang Sørgjerd  Logoped MNLL

  E-post:

  Telefon: 90673346

  Besøksadresse: Sultinvikveien 11, 9302 Rossfjordstraumen

  Tilbyr terapi/behandling i følgende kommuner: Lenvik, Berg, Torsken, Sørreisa, Dyrøy, Målselv

  Arbeidsområde: Jobber med voksne med afasi, dysartri, dysfagi, stemmevansker og stamming. Arbeider med barn med artikulasjonsvansker, stamming, og stemmevansker.

 • MNLL Logoped Marianna Juujärvi

  e-post: 
  mob. 99360862

 • Midt-Troms Logopedi v/Linda Myrvang Sørgjerd 

  Logoped MNLL

  E-post:

  Telefon: 90673346

  Besøksadresse: Sultinvikveien 11, 9302 Rossfjordstraumen

  Tilbyr terapi/behandling i følgende kommuner: Lenvik, Berg, Torsken, Sørreisa, Dyrøy, Målselv

  Arbeidsområde: Jobber med voksne med afasi, dysartri, dysfagi, stemmevansker og stamming. Arbeider med barn med artikulasjonsvansker, stamming, og stemmevansker.

 • Se-hun snakker v/logoped Gørill Hallangen

  Elvelund 26
  9310 Sørreisa
   Tlf. 464 33166

 • Troms logopedtjeneste

  E-post:
  Telefon: 99168021
  Logopeder: Hogne Jensen og Anna Martin
  Behandler: Svelg, stemme og språkvansker. Tilbyr blant annet ferdighetstrening av svelg med bruk av biofeedback.
  Behandlingssted hovedsakelig Tromsø og Balsfjord kommune
  Nettside: tromsologopedtjeneste.no