Meny

utvalg og råd

Yrkesetisk råd: 
Leder: Torhild Toft 
Medlem: Ingrid Steineger Dahl
Medlem: Helge Andersen
Varamedlem: Eric Reichmann

Fagutvalget: 
Leder: Monica Knoph
Medlem: Anne-Lise Rygvold
Medlem: Stian Barbo Valand
Varamedlem: Linn Stokke Guttormsen

Norsk Tidsskrift for Logopedi 
Redaktør: Jannicke Karlsen
Redaksjonsmedlem: Ingvild Røste
Redaksjonsmedlem: Julie Wilsgård Olsen
Redaksjonsmedlem: Jannicke Vøyne

Privat utvalg: 
Leder: Malin Ude von Schantz 
Medlem: Gøril Hallangen
Medlem: Stine Brubak
Varamedlem: Vanessa Seidler-Krone

Salgsrepresentant materiell:
Monica Nakling

Arkiv

Styret er ansvarlig for arkivet, ta kontakt med ved spørsmål om arkivering.

Info om arkiveringsregler for NLLs organisasjon.

Viser også til s. 26 og 27 i Info 2012: "Retningslinjer for bruk av arkivet".