Meny

Vårkonferanse 2019

Hotell Scandic Solli https://www.scandichotels.no/hotell/norge/oslo/scandic-solli

TORSDAG 14. MARS 2019

kl 1000–1045

Registrering

kl 1045–1100

Åpning

kl 1100–1200

Psykolog Jørgen Flor, Lovisenberg Diakonale sykehus

Kan logopeden skade? 

kl 1200–1300

Lunsj

kl 1300–1430

Cand.ed, seniorrådgiver Helene Fulland, fagavdeling for sammensatte lærevansker, Statped sørøst

Flerspråklige læringsmiljøer: helhetlig tenkning rundt tilrettelegging

kl 1430–1500

Kaffe

kl 1500–1630

1.amanuensis Guri Nortvedt, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo

Matematikkvansker og språk. Hva skal til for at elever som strever med lesing lykkes med matematikk?

 

FREDAG 15. MARS 2019

kl 0900–1015

Logoped Jenny Iwarsson, Københavns Universitet

Auditiv analys i logopedisk röstbehandling

kl 1015–1045

Kaffe

kl 1045–1200

Professor J. Scott Yaruss, Michigan State University

Minimizing Bullying for Children Who Stutter

kl 1200–1300

Lunsj

kl 1300–1430

 

kl 1300–1430

Professor Scott Yaruss, Michigan State University
School-Age Stuttering Therapy: A Practical Approach

Parallelle sesjoner (velg én av disse)

 

 

kl 1430-1500

Logoped Jenny Iwarsson, Københavns Universitet
Casearbete med röstklienter – från fysiologi till övningar

Foreleser avlyste medio desember

Kaffe

kl 1500–1630

Scott Yaruss fortsetter

Parallelle sesjoner gjentas

LØRDAG 16. MARS 2019

kl 1000–1130

Speech and language therapist Sirpa Tarvainen, University of Helsinki

Oral language comprehension difficulties in children and adolescents:                   Evidence-based interventions.

kl 1130–1200

Kaffe 

kl 1200–1330

Sirpa Tarvainen fortsetter

 

 

Det tas forbehold om endringer i kursprogrammet.

Spørsmål om kurset kan rettes til:

Anne-Lise Rygvold

Monica Norvik

Stian Valand

Institutt for spesialpedagogikk, UiO

Statped sørøst          

Statped sørøst

Tlf: 993 54 490

Tlf: 917 21 595        

Tlf: 909 94 954

E-post:                     

E-post:

E-post:

 

Kursavgift

(inkl. lunsj og kaffe/te)

Påmelding til og med 20.01.19

Påmelding fra og med 21.01.19

Hele kurset

Medlem: 2500,-
Ikke-medlem: 3100,-

Student: 1250,-

Medlem: 2900,-
Ikke-medlem: 3500,-

Student: 1450,-

Dagpakke torsdag 14.03

Medlem: 1150,-
Ikke-medlem: 1300,-

Student: 575,-

Medlem: 1450,-
Ikke-medlem: 1600,-

Student: 725,-

Dagpakke fredag 15.03

Medlem: 1150,-
Ikke-medlem: 1300,-

Student: 575,-

Medlem: 1450,-
Ikke-medlem: 1600,-

Student: 725,-

Dagpakke lørdag 16.03

Medlem: 950,-
Ikke-medlem: 1100,-

Student: 475,-

Medlem: 1200,-
Ikke-medlem: 1400,-

Student: 600,-

 

Påmelding:

Fyll ut skjema under. Det betales ikke noe ved påmelding. Deltakere mottar faktura ifølge de valgene som er gjort ved påmelding på nettet. Påmelding er bindende.

Rabatter:

Studenter på masterstudiet i logopedi får 50 % rabatt på kursavgift.

Avbestilling:

Før 20. februar 2019 belastes avbestilling med kr 300,-. Ved avbestilling senere enn 20. februar 2019 eller uteblivelse, blir kursavgift ikke refundert.

NB!

Forelesernes lysark legges ut til nedlasting på nettsidene i forkant av kurset, og vil ikke bli distribuert på kurset.

 

  • * = nødvendig informasjon
  • captcha