Meny

Trøndelag Logopedlag

Styret 2017

Styremedlem: Anita Nordgård Døhl, kontaktperson i TLL, tar i mot henvendelser på mail,

Kasserer: Hege Anita Holte

Nestleder: Gerd Slaatsveen  ansvarlig for kurs

Sekretær: Emanuela Øverland Mangano 

Styremedlem: Lajla Kristiansen kontaktperson til NTL og nettsiden

Leder: Det har ikke lykkes å finne leder i TLL i denne omgang, derfor er oppgaver fordelt mellom styremedlemmer.

 

MEDLEMSMØTER

Trøndelag logopedlag har i alle år hatt 2 medlemsmøter med faglig innhold pr. år. Et av møtene har vært holdt i forbindelse med årsmøtet i desember/januar og et har vært i forbindelse med sommeravslutning. Her har vi lagt opp til korte faglige samlinger på ca. 2-3 timer hvor vi som oftest har forsøkt å utnytte lokale kapasiteter. Både i forbindelse med årsmøtet og sommeravslutningen har vi lagt opp til sosialt samvær med noe å ”bite i”.


KURSVIRKSOMHET
Vi forsøker å ha to heldagskurs pr. år, vår og høst, hvor et av kursene er litt bredere hvor vi kan invitere andre interesserte.

STYREMØTER
Vi har styremøter ca. 1 gang pr. måned utenom sommermånedene. Styremøtene avholdes som regel på Logopedisk senter.

Trøndelag logopedlag inviterer til kurset "Grep om begreper" med Ingvild Aas Grove den 31.mars 2017

Trykk her for å se invitasjonen i sin helhet.