Meny

Akershus

 • Anne-Guro Zahl/Lierlogopeden

  Hjemmeside: www.lierlogopeden.no
  E-post:
  Telefon:93024098
  Besøksadresse: Gamle Drammensvei 227, 1383 Asker
  Tilbyr terapi/behandling i følgende kommuner: Akershus/Buskerud/Oslo
  Arbeidsområde: Stamming, stemmevansker, dysfagi, dysartri, Parkinsons, Dyspraksi, språkvansker,
  barn, ungdom, voksne.

 • Anne Kjersti Stranden

  Firma: Logopedi Anne Kjersti Stranden , Logoped MNLL
  Hjemmmeside: Logopedstranden.simplesite.com
  E-post: 
  Telefon: 41510099
  Besøksadresse: Minnesundsenteret, 2092 Minnesund. 
  Tilbyr behandling i følgende kommuner: Eidsvoll, Østre Toten, Stange 
  Arbeidsområder: Språk og talevansker, Språklydsvansker, talevansker ved leppe, kjeve, ganespalte. Taleflytvansker og løpsk tale. Stemmevansker. Afasi, dysartri og dysfagi.

 • Askerlogopeden v/ Gunn Karin Skatvedt

  Privat logoped MNLL
  Hjemmeside: www.askerlogopeden.no
  Mobil: 92891358
  Epost: 

 • Audio-logopedisk kontor logoped Margrete Amundsen

  Hjemmeside: www.audio-logoped.no
  Email:
  Tlf: 95087775
  Kontoradresse: Skedsmogt 3 c, 2000 Lillestrøm
  Fagområder: Voksne med afasi, dysartri, dysfagi og stemmevansker.
 • Audio-logopedisk kontor

  Logoped Solveig Skrolsvik

  Tlf: 909 44 370
  E-post:
  www.audio-logoped.no
  Kontoradresse: Skedsmogata3c, 2000 Lillestrøm
 • Barnas språksenter 

  Oslo: Barnas språksenter
  Kontor Oslo
  Se www.barnasspraksenter.no for direkte info til logoped i ditt område

  Horten: Barnas språksenter
  Line Kristiansen Avers

  Arbeidsområder: Oralmotoriske vansker (kompetanse innen TalkTools/OPT), spisevansker, språk- og talevansker, ASK

 • Bjørke logopeditjeneste v/Gunnar Bjørke

  Logoped MNLL

  2150 Årnes
  Telefon: 450 20 035
  E-post:
  Prioriterte fagområder: Afasi og dysartri. Språkvansker. Taleflytvansker (stamming og løpsk tale)
  Drar ut: sykehjem og privat

 • Bærum kommune, Voksenopplæringssenteret

  Hjemmeside: www.bkvo.no
  E-post:
  Telefon: 67 50 67 50
  Besøksadresse: Kunnskapssenteret, Otto Sverdrups plass 4, Sandvika
  Tilbyr undervisning i følgende kommune: Bærum
  Arbeidsområde: Afasi, dysartri, dysfagi, stemme, kognitive kommunikasjonsvansker, taleapraksi,
  taleflyt, nevrologiske sykdommer (ALS, Parkinson m.m.), lese- og skrivevansker og uttalevansker.

 • Centerlogopedi

  Hjemmeside: www.centerlogopedi.no

  ,

  Telefon: 46 91 67 28 / 90 02 73 37

  Besøksadresse: Bjørnsonsgate 32, 2003 Lillestrøm 

  Tilbyr terapi/behandling i : Oslo, Rælingen, Skedsmo

  Arbeidsområde: Afasi, Stamming, Løpsk Tale, uttalevansker, Stemmevansker

 • Dialog logopedsenter

  v/Stine Marie Lilland og Sissel Heibek, Logoped MNLL
  Hjemmeside: www.dialoglogopedsenter.no
  E-post:
  Telefon: 466 76 603 og 466 73 938
  Besøksadresse: Kirkeveien 230, 1383 Asker og Trondheimsveien 34, 0560 Oslo
  Tilbyr terapi/behandling i følgende kommuner: Oslo og Akershus
  Arbeidsområde: afasi, dysartri, tale-apraksi, stemmevansker, taleflytvansker og språk- og
  uttalevansker hos barn.

 • Frydenlund voksenopplæring og logopedtjeneste


  Hjemmeside: https://www.skedsmo.kommune.no/Skole-og-barnehage/Spesialpedagogiske-
  tjenester/Frydenlund-avdeling-Spes-ped-voksne/

  E-post:
  Telefon: 66 93 88 60
  Besøksadresse: Frydenlund voksenopplæring og logopedtjeneste, Strømsveien 80, 2010 Strømmen

  Tilbyr logoped til innbyggere i Skedsmo kommune. Logopedene gir et tilbud til både barn 0 – 16 år og
  voksne som er bosatt i kommunen.

  Arbeidsområde logoped for barn:
  Språk, taleflyt (stamming og løpsk tale), stemme, munnmotoriske vansker, uttale

  Arbeidsområde logoped for voksne:
  Voksne som har afasi, ervervet skade etter ulykke, nevrologiske sykdommer (som ALS, MS, Parkinson
  sykdom), stemmevansker, dysfagi (svelgevansker), lese- og skrivevansker

 • HAUG afasi-logopedi, Anne Mette Mortvedt

  E-post: mette.mortvedt @isager.org

  Telefon: 95 11 10 32

  Besøksadresse: Sandholt/Røkholtgutua 32, 2080 EIDSVOLL

  Tilbyr terapi/behandling i følgende kommuner: Øvre Romerike

  Arbeidsområde: Afasi, dysfagi, oralmotoriske vansker, språk- og uttalevansker, taleflytvansker og stemme.

 • Hilde Ryli Straume

  Mail: 
  tlf: 95816607
  Jeg bor i Oppegård kommune
  Mitt primære interessefelt er språkvansker og lese- og skrivevansker/dysleksi.  Jeg har erfaring med barn fra førskolealder til voksne.
 • Hilde Siljuberg

  Logoped MNLL                                        

  E-post:

  Tlf: 93 45 90 08

  Arbeidsområder: språkvansker, stamming og løpsk tale, afasi, stemmevansker.

 • Irene C. van Slooten

  Logoped MNLL
  Hjemmeside: www.logovis.no
  E-post: 
  Telefon: 906 46 790
  Besøksadresse: Torget 18, Eidsvoll
  Tilbyr terapi/behandling i: Øvre Romerike; Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes, Ullensaker
  Arbeidsområde: Allround logoped for barn og voksne med alle typer kommunikasjonsvansker, spise- svelgevansker.

 • Logopedtjenesten

  Britt Skoglund
  Strandvegen 3c, 2005 Rælingen
  www.logopedtjenesten.com
  Mob. 92282481
  Dag/kveld

 • Logopedisk institutt

  Hegdehaugsv.35, 0352 Oslo
  Telefon: 22 60 52 40
  www.logopedisk-institutt.no
  Logopeder MNLL:
  Jorunn Frydenbø:  95113903
  Gry Sandland:       95477580
  Ragnhild Skard:    93656035
  Hege Skevik:        99590626

 • Linda Steinsland

  Logoped MNLL
  Kontor på Sætre i Hurum.

  Besøksadresse: Åsveien 21, 3475 Sætre
  Hjemmeside: hurumlogopedi.no
  E-post: 
  Telefon: 40 85 66 24
  Arbeidsområde: Alle de logopediske områdene.
  Jeg jobber i området Hurum, Røyken og Asker

 • Lørenskog Logopedkontor

  Sissel E. Blandehoel logoped MNLL

  Hjemmeside: www.lorenskog-logopedkontor.no

  Telefon: 986 13 156

  Alle logopediske områder, voksne og barn,

  også forebyggende arbeid ved dysleksi i familien. 

  Sertifisert for Parkinson DS stemmeterapi -
  LSVT Loud

 • Nancy Pflaumer-With

   M.A., CCC-SLP / International Speech and Language Services AS

  Logoped MNLL

  Hjemmeside: www.nwsls.no

  E-post:

  Besøksadresse: Bærumsveien 207, 1357 Bekkestua

  Tilbyr terapi/behandling i : Bærum

  Arbeidsområde: Stamming, språk- og talevansker, orofacial myofunctional disorders: tongue thrust, dysleksi og tidlig intervensjon

 • Nydalen Logopedi

  www.nydalenlogopedi.no

  E-post:

  Logoped Brita B. Olafsen

  Tlf 90264780

  Målgruppe: Taleflytvansker(stamming og løpsk tale). Stemme- og uttalevansker.

  Hjelper barn, ungdom og voksne i Oslo og Akershus

  Adresse: Sandakerveien 128, 0484 Oslo

 • Pernille Beate Melby

  Tlf: 95962094
  E-post: .

 • Sara Ruth Sigurbergsdottir/Diktum Logopedi

  Logoped MSc/MNLL

  E-post:

  Telefon: 91 91 13 03

  Besøksadresse: Grindstuplassen 17, 1349 Rykkinn

  Tilbyr terapi/behandling i:  Bærum Kommune

  Arbeidsområder: afasi, dysfagi, språk-, lese- og skrivevansker, stemmevansker (LSVT-LOUD), barn, voksne.

 • Senter for stamming og løpsk tale

  Hjemmeside: www.stammesenter.no

  E-post:

  Telefon: 900 27 337

  Besøksadresse: Munkerudtunet 8, 1164 Oslo / Bjørnsonsgate 32, 2003 Lillestrøm

  Tilbyr terapi/behandling i: Oslo, Ullensaker, Nes, Fet, Rælingen, Aurskog-Høland, Nittedal, Ski og Bærum. Tilbyr oppfølging til klienter fra hele Norge.

  Arbeidsområde: Stamming og løpsk tale

 • Sissel Tønneberg/Logopedtjenesten

  Logoped MNLL

  E-post:

  Telefon: 98060433

  Besøksadresse: Nesveien 132, 1960 Løken

  Tilbyr terapi/behandling i: Aurskog-Høland, Sørum og Fet

  Arbeidsområder: Afasi, dysfagi, munnmotoriske vansker og stemme.

 • Synnøve Kårtvedt

  Logoped MNLL

  Hjemmeside: www.stemmedesign.no

  Telefon: 970 44 175

  Besøksadresse: Hoffsveien 65E, 0377 Oslo

  Tilbyr terapi/behandling i: Oslo, Bærum

  Arbeidsområde: Stemmevansker, stamming, afasi og uttale.

 • Språkløven

  v/Gerd Løwe Vedvik, Logoped MNLL

  Hjemmeside: www.gerdlv.no

  E-post:

  Telefon: 95 81 37 00

  Besøksadresse: Skriverveien 20, 1346 Gjettum

  Tilbyr behandling Bærum og nabokommuner

  Arbeidsområde: Stemme-, språk-, lese- og skrivevansker, hovedsakelig hos barn

 • Logopednørbech.no
  Logoped MNLL

  E-post:

  Telefon: 41360296

  Besøksadresse: Odinsvei 10a, 1413 Tårnåsen. Oppegård

  Tilbyr terapi/behandling i følgende kommuner: Oslo og Akershus

  Arbeidsområde: Barn med språk -og talevansker. Jeg driver oppsøkende virksomhet

  som innebærer at jeg kommer ut i barnehage/skole eventuelt hjem.