Meny

Akershus

 

 • Anne-Guro Zahl, Logoped MNLL

  Hjemmeside: www.lierlogopeden.no
  E-post:
  Tlf: 93024098
  Kontor i Asker
  Arbeider med alle områdene (språk, stemme, stamming og afasi).

 • Askerlogopeden v/ Gunn Karin Skatvedt

  Privat logoped MNLL
  Hjemmeside: www.askerlogopeden.no
  Mobil: 92891358
  Epost: 

 • Audio-logopedisk kontor logoped Margrete Amundsen

  Hjemmeside: www.audio-logoped.no
  Email:
  Tlf: 95087775
  Kontoradresse: Skedsmogt 3 c, 2000 Lillestrøm
  Fagområder: Voksne med afasi, dysartri, dysfagi og stemmevansker.
 • Audio-logopedisk kontor

  Logoped Solveig Skrolsvik

  Tlf: 909 44 370
  E-post:
  www.audio-logoped.no
  Kontoradresse: Skedsmogata3c, 2000 Lillestrøm
 • Barnas språksenter 

  Oslo: Barnas språksenter
  Kontor Oslo
  Se www.barnasspraksenter.no for direkte info til logoped i ditt område

  Horten: Barnas språksenter
  Line Kristiansen Avers

  Arbeidsområder: Oralmotoriske vansker (kompetanse innen TalkTools/OPT), spisevansker, språk- og talevansker, ASK

 • Bjørke logopeditjeneste v/Gunnar Bjørke

  Logoped MNLL

  2150 Årnes
  Telefon: 450 20 035
  E-post:
  Prioriterte fagområder: Afasi og dysartri. Språkvansker. Taleflytvansker (stamming og løpsk tale)
  Drar ut: sykehjem og privat

 • Centerlogopedi

  Hjemmeside: www.centerlogopedi.no

  ,

  Telefon: 46 91 67 28 / 90 02 73 37

  Besøksadresse: Bjørnsonsgate 32, 2003 Lillestrøm 

  Tilbyr terapi/behandling i : Oslo, Rælingen, Skedsmo

  Arbeidsområde: Afasi, Stamming, Løpsk Tale, uttalevansker, Stemmevansker

 • Hilde Ryli Straume

  Mail: 
  tlf: 95816607
  Jeg bor i Oppegård kommune
  Mitt primære interessefelt er språkvansker og lese- og skrivevansker/dysleksi.  Jeg har erfaring med barn fra førskolealder til voksne.
 • Hilde Siljuberg

  Logoped MNLL                                        

  E-post:

  Tlf: 93 45 90 08

  Arbeidsområder: språkvansker, stamming og løpsk tale, afasi, stemmevansker.

 • Logopedtjenesten

  Britt Skoglund
  Strandvegen 3c, 2005 Rælingen
  www.logopedtjenesten.com
  Mob. 92282481
  Dag/kveld

 • Logopedisk institutt

  Hegdehaugsv.35, 0352 Oslo
  Telefon: 22 60 52 40
  www.logopedisk-institutt.no
  Logopeder MNLL:
  Jorunn Frydenbø:  95113903
  Gry Sandland:       95477580
  Ragnhild Skard:    93656035
  Hege Skevik:        99590626

 • Logoped Linda Steinsland MNLL

  E- mail;
  Tlf. 40 85 66 24
  Hjemmeside; www.ab-logopedi.com
  Kontoradresse; Vøyenengtunet 5, 1339 Vøyengenga
  Postadresse; Bjørnstadveien 27, 3480 Filtvet

  Jeg arbeider i området Bærum, Asker, Røyken og Hurum

 • Lørenskog Logopedkontor

  Sissel E. Blandehoel logoped MNLL

  Hjemmeside: www.lorenskog-logopedkontor.no

  Telefon: 986 13 156

  Alle logopediske områder, voksne og barn,

  også forebyggende arbeid ved dysleksi i familien.

 • Nancy Pflaumer-With

   M.A., CCC-SLP / International Speech and Language Services AS

  Logoped MNLL

  Hjemmeside: www.nwsls.no

  E-post:

  Besøksadresse: Bærumsveien 207, 1357 Bekkestua

  Tilbyr terapi/behandling i : Bærum

  Arbeidsområde: Stamming, språk- og talevansker, orofacial myofunctional disorders: tongue thrust, dysleksi og tidlig intervensjon

 • Nydalen Logopedi

  www.nydalenlogopedi.no

  E-post:

  Logoped Brita B. Olafsen

  Tlf 90264780

  Målgruppe: Taleflytvansker(stamming og løpsk tale). Stemme- og uttalevansker.

  Hjelper barn, ungdom og voksne i Oslo og Akershus

  Adresse: Sandakerveien 128, 0484 Oslo

 • Pernille Beate Melby

  Tlf: 95962094
  E-post: .

 • Sara Ruth Sigurbergsdottir/Diktum Logopedi

  Logoped MSc/MNLL

  E-post:

  Telefon: 91 91 13 03

  Besøksadresse: Grindstuplassen 17, 1349 Rykkinn

  Tilbyr terapi/behandling i:  Bærum Kommune

  Arbeidsområder: afasi, dysfagi, språk-, lese- og skrivevansker, stemmevansker (LSVT-LOUD), barn, voksne.

 • Senter for stamming og løpsk tale

  Hjemmeside: www.stammesenter.no

  E-post:

  Telefon: 900 27 337

  Besøksadresse: Munkerudtunet 8, 1164 Oslo / Bjørnsonsgate 32, 2003 Lillestrøm

  Tilbyr terapi/behandling i: Oslo, Ullensaker, Nes, Fet, Rælingen, Aurskog-Høland, Nittedal, Ski og Bærum. Tilbyr oppfølging til klienter fra hele Norge.

  Arbeidsområde: Stamming og løpsk tale

 • Sissel Tønneberg/Logopedtjenesten

  Logoped MNLL

  E-post:

  Telefon: 98060433

  Besøksadresse: Nesveien 132, 1960 Løken

  Tilbyr terapi/behandling i: Aurskog-Høland, Sørum og Fet

  Arbeidsområder: Afasi, dysfagi, munnmotoriske vansker og stemme.

 • Synnøve Kårtvedt

  Logoped MNLL

  Hjemmeside: www.stemmedesign.no

  Telefon: 970 44 175

  Besøksadresse: Hoffsveien 65E, 0377 Oslo

  Tilbyr terapi/behandling i: Oslo, Bærum

  Arbeidsområde: Stemmevansker, stamming, afasi og uttale.

 • Irene C. van Slooten

  Logoped MNLL
  Hjemmeside: www.logovis.no
  E-post:
  Telefon: 906 46 790
  Besøksadresse: Torget 18, Eidsvoll
  Tilbyr terapi/behandling i: Øvre Romerike; Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes, Ullensaker
  Arbeidsområde: Allround logoped for barn og voksne med alle typer kommunikasjonsvansker, spise- svelgevansker.

 • Språkløven

  v/Gerd Løwe Vedvik, Logoped MNLL

  Hjemmeside: www.gerdlv.no

  E-post:

  Telefon: 95 81 37 00

  Besøksadresse: Skriverveien 20, 1346 Gjettum

  Tilbyr behandling Bærum og nabokommuner

  Arbeidsområde: Stemme-, språk-, lese- og skrivevansker, hovedsakelig hos barn

 • Logopednørbech.no
  Logoped MNLL

  E-post:

  Telefon: 41360296

  Besøksadresse: Odinsvei 10a, 1413 Tårnåsen. Oppegård

  Tilbyr terapi/behandling i følgende kommuner: Oslo og Akershus

  Arbeidsområde: Barn med språk -og talevansker. Jeg driver oppsøkende virksomhet

  som innebærer at jeg kommer ut i barnehage/skole eventuelt hjem.