Meny

Frister og utgivelsesdatoer

 

Nummer/Utgivelse Artikler til fagfellevurdering Andre artikler, bidrag og materiell, inkl. annonser
01 -1.mars 1.januar 1.februar
02 – 1.juni 1.april 1.mai
03 – 1.oktober 1.august 1.september
04 - 1.desember 1.oktober 1.november

Redaksjonen forbeholder seg generelt retten til å bestemme utgivelsesdato for innleverte manus.