Meny

Arkiv

Dette er ikke et formelt arkiv for NLL. Info om organisasjonens formelle arkivering finner du her.

Viser også til s. 26 og 27 i Info 2012: "Retningslinjer for bruk av arkivet".

 

Intervju på TV2
Se intervju med leder i Norsk Logopedlag, Ole-Andreas Holmsen, på TV2 i forbindelse med at en slagpasient ikke fikk tilbud om hjelp fra logoped (sendt 07.06.09). Se intervjuet her

Artikkel om stemmefusk i A-magasinet
Les artikkelen her.

Interessant lesestoff
- Artikler om Barn og språkopplæring. Se link
- Stor undersøkelse i Rogaland: "Hva sier barnet ditt?"  Les mer her

Regjeringen vil lovfeste forsterket opplæring de fire første årene
Se pressemelding, 5.11.08

NLLs brev til Midtlyngutvalget
Last ned her (.doc).
Les  Jorid Midtlyng sitt svar på kritikk fra universitetet i Stavanger.

St.meld. 23 (2007-2008) "Språk bygger broer. Språkstimulering for barn, unge og voksne."
Nevner ikke logoped eller logopedi! Les stortingsmeldingen og innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.