Meny

Nyheter

50 % stilling Logoped

Nevrologisk Avdeling, Sykehuset Namsos , Klinikk for medisin og rehabilitering

Publisert: 13/05/19 oppdatert: 13/05/19

I klinikk for medisin og rehabilitering Ved sykehuset Namsos er det opprettet en 50 % stilling som logoped fra 19.08.19. Stillingen er organisert med stedlig ansettelse i nevrologisk avdeling.

Klinikk for medisin og rehabilitering er en gjennomgående klinikk med avdelinger og seksjoner på begge sykehus. Klinikken består foruten for nevrologi og medisin ved Sykehuset Namsos for øvrig av reumatologi, fysikalsk medisin- og rehabilitering og medisinsk avdeling ved Sykehuset Levanger.   Det er per i dag 100% stilling for logoped organisert i avdeling  for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Sykehuset Levanger, og det forventes av logoped på Sykehuset Namsos har et faglig samarbeid med logoped på Sykehuset Levanger

Logoped ansatt ved sykehuset Namsos vil ha som hovedoppgave å kartlegge, undersøke og gi logopedisk oppfølging til pasienter i de somatiske avdelinger. Logopedtjenesten er en integrert del av Sykehuset Namsos  helhetlige behandlingstilbud i samarbeid med andre faggrupper 

Det er høy aktivitet i avdelingene og klinikken har tydelig fokus på faglig utvikling og kunnskapsbasert praksis. Det forventes at logoped skal bidra til faglig utvikling i avdelingene

Stillingen er  knyttet til sykehuset Namsos, men det må påregnes å ta pasienter ved sykehuset Levanger ved behov.