Meny

Nyheter

Agder logopedlag inviterer til høstkurs

Språkvansker hos flerkulturelle/flerspråklige barn med Downs syndrom, spesifikke språkvansker og autismespekterforstyrrelser i barnehagen: Muligheter, kartlegging og tiltak.

Publisert: 04/09/18 oppdatert: 04/09/18

Kursholdere: Else Jorun Karlsen og Ann Cathrin Gjevikhaug.
Kursholderne har lang og bred erfaring med feltet (blant annet fra arbeid i barnehage, PPT og Statped - se neste side). De er nå aktuelle med boka «Flerspråklige og flerkulturelle barn med funksjonshemninger. Se mulighetene i utfordringene».

Tidspunkt: Torsdag 27. september fra 09.00 - 15.00
Sted: Kongsgård skolesenter i Kristiansand.

Innhold i kurset:
• Kort gjennomgang av aktuell forskning og teori om flerspråklige og flerkulturelle barn med funksjonshemninger samt av spesifikke språkvansker, Downs syndrom og autismespekterforstyrrelser. Foreleserne vil belyse mulighetene i det som ofte er en utfordring: å tilrettelegge for at barna skal kunne lære seg flere språk.
• Hovedvekt i kurset blir på kartlegging og tiltak. Egnede kartleggingsverktøy både i barnehagen og i PPT vil bli drøftet, samt hvilke tiltak som kan bidra til å utvikle både barnas morsmål og norsk.

Målgruppe:
Kurset passer for barnehagelærere, ped.ledere, spesialpedagoger, logopeder, PPT. Vi anbefaler imidlertid at særlig de som jobber i førstelinje melder seg på i team med aktuelle samarbeidspartnere. Hovedfokus er på barn i  arnehagealder, men tematikken kan også være aktuell for skolebarn med samme problematikk.

Pris: 850/950 kroner for medlemmer av NLL/ikke medlemmer, inkludert enkel lunsj.
Påmelding: Bindende påmelding med innbetaling av deltakeravgift senest 13. september.

Kontonummer: 3075 10 30602. Betaling må merkes med navn på kursdeltaker(e) og evt. arbeidssted. Dersom man ønsker faktura kan man spørre etter dette ved påmelding. For påmelding, opplysninger om eventuelle allergier og andre spørsmål, send e-post til:

Else Jorun Karlsen er Cand.ed. og logoped MNLL. Hun har lang erfaring fra både PP-tjeneste og Statped, hvor sentrale oppgaver har vært kurs og rådgivning i kartlegging og tiltak for flerspråklige og flerkulturelle barn med funksjonshemninger. Hun har vært gjesteforeleser og sensor i Norsk som andrespråk og kulturforståelse ved Universitetet i Agder og Flerkulturell pedagogikk ved Høgskolen i Østfold og har skrevet flere artikler om emnet i tidsskriftene «Spesialpedagogikk» og «Logopeden». Sammen med ansatte i Oxford Research var hun med å evaluere kartleggingsverktøyet Språk4 og den tospråklige førskolelærerutdanningen.

Ann Cathrin Gjevikhaug er logoped MNLL, medeier og ansatt i Prateriet Språksenter i Fredrikstad. Er utdannet førskolelærer, master i spesialpedagogikk, og master i logopedi. Har siden 1993 jobbet innenfor barnehage, skole og i habiliteringstjenesten for barn og unge ved sykehuset Østfold. Er også ansatt som forskningsassistent på prosjektet ASF 2-14 ved NevSom (Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier - ADHD, autisme, Tourettes syndrom og hypersomnier). Hun skrev sin master i spesialpedagogikk om barn med  minoritetsspråklig bakgrunn og autisme: En studie av hvordan barnehagen møter barnets tospråklige og tokulturelle utvikling. Sammen med Else Jorun Karlsen har hun skrevet artikkelen «Minoritetsspråklige barn med funksjonshemninger: Utvikling av to- eller flerspråklighet.» (Utdanning, nr. 6- 2013, s. 44-46)