Meny

Nyheter

Endringer i takster fra 1. november 2020

Publisert: 30/10/20 oppdatert: 30/10/20

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt endringer i takster for logopeder og audiopedagoger fra 1. november 2020.

 

Videotakstene forlenges til 1. juli 2021.

 

Takstbeløpene endres i to omganger.  Påslaget på takstene i november og desember 2020 er høyere enn påslaget for perioden januar til juni 2021. Tillegget som skulle ha vært utbetalt i perioden 1. juli til 31. oktober 2020 blir utbetalt i form av økte takster i november og desember. Fra 1. januar 2021 reduseres takstene til normalt nivå.

 

Fra 1. november endres takstene slik:

A1 økes fra 1573 kr til 1636 kr

A2 økes fra 787 kr til 819 kr

A3 økes fra 1043 kr til 1085 kr

A4a økes fra 1519 kr til 1580 kr

A4b økes fra 16 kr til 17 kr

A5a økes fra 327 kr til 340 kr

A5b økes fra 327 kr til 340 kr

A6 økes fra 63 kr til 66 kr

A7a økes fra 787 kr til 819 kr

A7b økes fra 1043 kr til 1085 kr

A7c økes fra 261 kr til 271 kr

 

Vedlegg 1 til § 5-10 vil bli oppdatert i tråd med dette.

 

Med hilsen

Helga Rudjord

Seniorrådgiver

avdeling helserefusjoner

tlf. (+47) 47472020, mobil 992 43784

 

Helsedirektoratet
Postadresse: Pb 220 Skøyen, 0213 Oslo

Besøksadresse: Vitaminveien 4, 0483 Oslo
https://helsedirektoratet.no  https://helsenorge.no/