Meny

Nyheter

Hordaland LL inviterer til høstkurs JEG ER MER ENN EN DIAGNOSE

HVORDAN IVARETA HELHETEN I UTREDNING AV BARN MED VANSKER BRUKERPERSPEKTIVET I MØTE MED HJELPEAPPARATET

Publisert: 04/09/18 oppdatert: 04/09/18

«Eksekutive funksjoners innvirkning på språk, læring og sosial fungering»
Sonja Christie, nevropsykolog ved Statped vest, gir oss innsikt i forholdet mellom eksekutive funksjoner og språkvansker, og hvordan en kan ha en helhetlig tilnærming i utredning av barn med vansker.
«Brukerperspektivet i møte med hjelpeapparatet»
Olaug Nilssen forteller om sine erfaringer som mor til en gutt med autisme, og møtet med hjelpeapparatet.
Velkommen!

N O R S K L O G O P E D L A G
Hordaland, Sogn og Fjordane logopedlag
Fredag 26. oktober 2018 Litteraturhuset i Bergen Kl. 9:00-15:00
Medlemmer NLL: 1200,- Studenter NLL: 800,- Andre: 1500,-
Lunsj er inkludert i kursavgiften.

Påmelding til: Valg av betalingsmåte må fremgå av påmeldingen. Enten direkte innbetaling til kontonummer 1503.18.84400 eller få tilsendt faktura på e-post. Fakturaadresse og ressursnummer må oppgis. Betalingen må merkes med navn. Påmeldingsfrist: 1. oktober 2018.

NB! Påmeldingen er bindende, kursavgift refunderes ikke.