Meny

Nyheter

INNKALLING TIL NORSK LOGOPEDLAGS LANDSMØTE 2018

Publisert: 21/01/18 oppdatert: 21/01/18

Det innkalles til Landsmøte for Norsk Logopedlag: Fredag 8.juni 2018 kl. 12.30-18.00.

Sted: Scandic Fornebu, Martin Linges vei 2, 1364 Fornebu.

Saksliste med saksdokumenter gjøres tilgjengelig for medlemmene på www.norsklogopedlag.no senest 14 dager før Landsmøtet. Medlemmer som ikke har tilgang til internett, får tilsendt endelig saksliste og sakspapirer i papirutgave på forespørsel.

Saker som medlemmer vil ha fremmet for landsmøtet, må være styret i hende

senest to måneder før landsmøtet, innen 8.april. Landsmøtet kan bare behandle saker som er kunngjort i innkallingen.

Vel møtt!

 

For styret

Solveig Skrolsvik

Leder NLL

Fjellhamar, 21.januar 2018

 

 

Last ned invitasjon som PDF.

Foto: Pixabay + red.