Meny

Nyheter

Masteroppgave om POPT

Publisert: 26/01/21 oppdatert: 26/01/21

Kjære logoped! 

Jeg er masterstudent ved Universitetet i Oslo, og tar kontakt med deg i forbindelse med min masteroppgave. Jeg skriver om logopeders erfaring med metoden POPT. Jeg ønsker svært gjerne å komme i kontakt med logopeder som bruker/har brukt POPT på barn (3-6 år) med språklydvansker. Hvordan fungerer denne metoden på norske barn? Jeg søker kunnskap om hvilke erfaringer som ligger i det norske praksisfeltet og ønsker å komme i kontakt med deg som sitter med en slik erfaring.  

Da POPT er en relativt ny metode i Norge, trenger du ikke å ha anvendt selve metoden lenge, men det er ønskelig at du har en generell erfaring med å arbeide med språklydvansker og barn på minst 3 år.  

Hvis du ønsker å hjelpe meg med dette, vil vi avtale et intervju på maks 1 time. Møtet kan være fysisk eller over Zoom. Du vil være anonym og ingen informasjon vil kunne spores tilbake til deg. Du kan når som helst trekke deg uten begrunnelse. 

Om du ønsker å være med på dette, så er det fint om du tar kontakt med meg på mail eller sms: 

  / 92 22 83 63 

 

Har du ikke denne erfaringen, men kjenner noen som bruker metoden POPT, vil jeg være svært takknemlig om du kan videreformidle dette. 

 

Håper å høre fra deg! 

 

Med vennlig hilsen 

Iselin Steen Myrvang