Meny

Nyheter

Oppdaterte Smittevernråd for logopeder

Publisert: 21/04/20 oppdatert: 28/04/20

Smittevernråd for logopeder

 

Alle må sette seg grundig inn i veilederen vedr. smittevernråd fra Helsedirektoratet:

 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevernfaglig-forsvarlig-drift-i-helsevirksomheter-med-en-til-en-kontakt-covid-19

 

NLL har på bakgrunn av veilederen og spesifikke råd fra Helsedirektoratet og FHI, utarbeidet egne smittevernråd for vår yrkesgruppe.

 

Generelt:

 • Fortsatt mener NLL at logopeder i hvert tilfelle må vurdere om fysisk konsultasjon er nødvendig, eller om video, telefon, eller veiledning kan benyttes. 
 • Husk at vi kan føre smitte videre. 
 • Logopeder må gjøre sine vurderinger på bakgrunn av nasjonale faglige smittevernråd. Dette gjelder spesielt sårbare klienter, prioritering av klientgrupper, nødvendigheten av fysisk konsultasjon, og hvordan behandlingen generelt kan legges best mulig til rette for å hindre smitte.
 • Vurder ekstra nøye om risikoklienter må få 1-1-behandling.
 • Ved tvil bør man rådføre seg med klientens oppfølgende lege, FHI, eller kommunen, som er den lokale smittevernmyndigheten.
 • Avstand til klient bør være minimum 1 meter, helst 2 meter.
 • Begrens unødvendig direkte kontakt (håndhilsning m.m.).
 • Håndhygiene er viktig for både logoped og klient. Begge må vaske hender før behandling. Ha antibac tilgjengelig i vesken/på kontoret.  
 • Logoped og klient må være smitte- og symptomfri. Se veilederen for nærmere forklaring.
 • Tilrettelegg for ansatte som selv er i risikogruppe. Se veilederen for nærmere forklaring.
 • Ansatte skal få informasjon om gjeldende smittevernrutiner.

Logopeder som reiser rundt: 

 

 • Dersom personer i hjemmet du skal til er friske, kan hjemmebesøk gjennomføres.  
 • Vask hender når du kommer til nye steder. Ha antibac med deg hvis du sitter et sted uten vask i nærheten.
 • Klient må også vaske hender før behandlingen starter og før de kan benytte logopedens materiell.
 • Logopeder bør begrense antall steder de reiser ut til.
 • Begrens tiden man er i nærkontakt. Evt. gi kortere konsultasjoner.
 • Materiell må rengjøres mellom hver klient. Man kan bruke såpe og vann.
 • Klær man bruker på jobb bør vaskes hver dag.
 • Vask bilen hyppig innvendig hvis den brukes både på jobb og privat.

 

Logopeder som jobber på kontor:

 • Print ut relevante informasjonsplakater fra Hdir og heng på venterommet og/eller kontoret.
 • Vask hender når du kommer på jobb. Ha antibac på kontoret.
 • Planlegg/omdisponer dagen. Vær f.eks. færre på jobb samtidig.
 • Kontor/venterom må vaskes etter hver dag. Det samme med toalett, som bør vaskes flere ganger per dag. Sjekk daglig at det er såpe i dispensere.
 • Alle dørhåndtak/kontaktflater i lokalene må vaskes/sprites etter hver klient, og mange ganger per dag.
 • Avstand i venterom bør markeres.
 • Det bør være færrest mulig ting på venterommet, blader bør fjernes.
 • Ha kun et nødvendig antall stoler i venterommet.
 • Ingen bør få tilbud om mat eller drikke.
 • Sett av god tid mellom klienter, slik at ingen møtes på venterommet.
 • Det bør begrenses til maks én ledsager per klient.  
 • Ha munnbind tilgjengelig i tilfelle logoped eller klient får akutte symptomer. Holder med munnbind klasse 1, hvis det ikke skal brukes daglig i f.eks. stell.
 • Kluter og filler må vaskes hver dag.

Testing med Logos:

 • Se råd fra Logometrica: Husk fysisk avstand mellom elev og testleder. Anbefaler bruk av to skjermer og trådløs mus. Viktig å rengjøre tastatur, headset og mus nøye før og etter testing. Anbefaler headset uten skumdott over mikrofonen, for å forenkle rengjøringen og begrense smitteoverføring.