Meny

Nyheter

TAKO-dagene 2019

Fagpersoner med interesse for oralmotorikk inviteres til TAKO-dagene i Oslo 21.-22. mars 2019.

Publisert: 26/11/18 oppdatert: 26/11/18

Dag 1: Basiskurs i oralmotorikk
Denne dagen vil handle om grunnleggende kunnskaper om oralmotorikk og sensorikk ved spising, drikking og tale. Vi vil fortelle om hvordan man kan undersøke og trene opp orofaciale funksjoner. Det vil gis en introduksjon av Nordisk Orofacial Test- Screening (NOT-S) med øvelser i vurdering gjennom kasus. Vi vil også snakke om tilnærming til munn og ansikt, kroppsholdning og stabilitet, som er viktige forutsetninger for hvordan vi bruker munnen.
Kurset holdes av medarbeidere fra Oralmotorisk team ved TAKO-senteret.

Dag 2: Kartlegging og behandling av talemotoriske vansker

TAKO-senteret har invitert logoped Anita McAllister, dosent ved Karolinska Institutet, CLINTEC, enheten for logopedi, til å forelese om gjennomføring og vurdering av logopedisk utredning av barn og unge med talemotoriske vansker.

Anita McAllister har lang erfaring både med barn og voksne med talemotoriske avvik. Det kliniske arbeidet rundt pasientgruppen er blitt utviklet i  samarbeid med tannlege og øre-nese-hals-lege. Hun har også medvirket i gruppen som har utarbeidet og testet reliabilitet og validitet av Nordisk Orofacial Test- Screening (NOT-S).

Kursdeltakerne vil få anledning til å sende abstrakt til korte kasuspresentasjoner knyttet til talemotorikk, for å dele erfaringer. I tillegg vil det åpnes for diskusjon og innspill fra deltakere.

Praktisk informasjon
Tid: Torsdag 21.mars kl. 10.00-16.00 og fredag 22. mars kl. 09.00-15.15.
Sted: Gjestehuset Lovisenberg i Diakonissehuset på Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo.
Pris: 1200 kr for en dag og 2000 kr for begge dager. Halv pris for studenter: 600 kr for en dag, 1000 kr for begge dager. Prisen inkluderer lunsj.

Påmelding: Følg lenken for påmelding og fyll ut skjema innen 16. februar 2019. Det må sendes eget skjema for hver enkelt deltaker.

Kontaktinformasjon: Logoped Mari Stølen, tlf. 906 98 278, epost ved behov for faglig informasjon om kursdagene. Praktiske spørsmål rettes til Mira Kolve, tlf. 908 02 282, epost .

Vi gjør oppmerksom på at Gjestehuset Lovisenberg har rom for overnatting. Ytterligere informasjon om priser og booking finnes på deres hjemmeside.

Velkommen!