Meny

Nyheter

Vikariat for logoped ved logopedtjenesten, Frydenlund voksenopplæring og logopedtjeneste

v/Frydenlund skole og ressurssenter Frydenlundsgt.25 2010 Strømmen

Publisert: 08/09/18 oppdatert: 08/09/18

Logopedtjenesten ligger på Strømmen i Skedsmo kommune. Logopedtjenesten har
for tiden 6 stillinger og gir tilbud til barn og unge fra 0 – 16 år, samt voksne med
vedtak etter Opplæringsloven §4A-2. Vi søker logoped til vikariat i 40 % stilling med
tiltredelse snarest, og ut 2018. Med mulighet for forlengelse i 2019.
Studenter og logopeder med bachelornivå i logopedi kan også søke.
Arbeidsområdet er barn med språk- og talevansker. Arbeidsoppgavene er å utrede,
undervise og veilede. Du vil arbeide i team med flere logopeder. Arbeidet vil kunne
medføre kjøring, så du må evt. disponere egen bil.

Arbeidssted: Frydenlund voksenopplæring og logopedtjeneste
Kontaktpersoner: Toril Wangen Hexeberg (rektor), tlf. 66 93 88 62


Kaj H. Breistein (inspektør), tlf. 66 93 24 40

Eli Kjus (teamleder), tlf. 66 93 23 46

Søknad sendes: Frydenlund voksenopplæring og logopedtjeneste

v/Frydenlund skole og ressurssenter
Frydenlundsgt.25
2010 Strømmen

Søknadsfrist: Snarest

Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med lov, forskrifter og tariffavtale

Arbeidsgiver: Skedsmo kommune, undervisningssektoren