Meny

Organisasjonsstruktur

Landsmøtet er Norsk Logopedlags høyeste organ. Landsmøte avholdes hvert annet år, som regel i siste del av juni måned.

Landsstyret blir valgt på landsmøtet. Likeledes tillitsvalgte for utvalgene, salgsrepresentant, arkivar, redaktør og redaksjonsmedarbeidere til tidsskriftet, tillitsvalgte til yrkesetisk råd og valgkomité.

Utvalgene:

  • Yrkesetisk råd skal påse av medlemmene følger lagets yrkesetiske retningslinjer.
  • Fagutvalget skal legge til rette vinter- og sommerkursene og skal holde seg orientert om og bidra til styrking av logopedutdanningen.
  • Utvalg for privatpraktiserende logopeder skal være rådgivende overfor styret i spørsmål som berører NLLs privatpraktiserende logopeders interesser, herunder informasjon, tjenesteforhold, økonomi, avtaleverk og lignende forhold som anses som spesielle for privat logopedisk praksis.

Organisasjonskart:

Materiell:

  • Norsk Tidsskrift for Logopedi utgis av Norsk Logopedlag fire ganger i året. Klikk her for å lese tidsskriftet.
  • Norsk Logopedlags småskrifter gir informasjon om ulike emner innen logopedien, for eksempel afasi, taleflytvansker og stemmevansker. Kan kjøpes fra denne siden.
  • Læremidler og prøvemateriell, utarbeidet i Norsk Logopedlags regi, formidles gjennom Norsk Logopedlags salgsrepresentant.