Meny

Østfold Logopedag

Leder: Veronika Trenum Berg –

Nestleder: Tuva Fjordholm –

Kasserer: Anette Målerud Brekke (permisjon) –

Sekretær: Marianne Moe –

Kontaktperson til tidsskriftet/nettredaktør: Maria Scott Hagen –

Planlagte arrangementer

 

Årsmøte 2018

Det blir årsmøte i laget tirsdag 23. januar 2018.
Spesialpedagog og logopedstudent Ann Cathrin Gjevikhaug vil fortelle kort om sitt arbeid med å skrive fagbok som flerspråklighet. Boken er skrevet i samarbeid med logoped Else Jorun Karlsen.

Kurs i 2018

Det er i 2018 planlagt et fagkurs hvor tema skal være kartlegging av språkvansker hos barn.

Tidligere arrangementer

 

2016

 

«Din stemme – din ressurs» m/ Pål Ericson og Britt Bøyesen.
Et kurs for logoped samt personer som bruker stemmen mye i yrkeslivet.

2017

«Hvordan finne de beste appene for språk- og taletrening?» m/ Ellen Cecilie Romstad.
Et kurs for foreldre, ansatte i barnehage og skole, spesialpedagoger og logopeder.