Meny

Vest-Agder

 • Helene Tunheim Tjørn

  Privatpraktiserende logoped MNLL
  Postadresse og kontoradresse: Høylandsveien 38, 4560 Vanse
  Tlf: 95 16 52 58
  Mail: 

 • Ine Sørensen, Logoped MNLL

  Hjemmeside: www.logopehttps://www.sogne.kommune.no/barnehage-og-skole/Pedagogisk_psykologisk_tjeneste/#heading-h3-6dbedriften.no

  E-post: 

  Telefon: 97 99 03 26

  Besøksadresse: Rådhusgata 14, 4640 Søgne

  Tilbyr utredning, veiledning og behandling i følgende kommuner: Søgne og Songdalen

  Arbeidsområde: barn 0-16 år med språk- og/eller talevansker

 • Kongsgård skolesenter, avd. for logopedi


  Anne Straume, logoped MNLL
  Eli Tendeland, logoped MNLL
  Siren Lauvsland, logoped MNLL
  Lena Terjesen, logoped MNLL

  Hjemmeside: www.konse.no
  E-post:
  Telefon: 38 10 78 00 eller 38 10 78 11
  Besøksadresse: Kongsgård allé 20, Kristiansand

  Tilbyr opplæring og terapi/behandling i følgende kommuner: Kristiansand

  Arbeidsområde: Stemmevansker inkl. LSVT-loud, stamming, afasi, dysartri, dysfagi, språk-, lese- og skrivevansker, Logos-utredning, barn og voksne.

  Velkommen til Kongsgård skolesenter!

 • Liv Kvalvik Nielsen

  Logoped MNLL

  Kremlestien 8F
  4635 Kristiansand

  T: 97523717
  E:   
  logopedlivkvalviknielsen.no

 • Bjarte Lie

  Logoped MNLL
  Hjemmeside: www.logopeden.net
  E-post:
  Telefon: 93401484
  Besøksadresse: Skarvøyveien 26
  Tilbyr terapi/behandling i følgende kommuner: Lindesnes og tilstøtende kommuner.
  Arbeidsområde: Stamming, stemmevansker, afasi, dysfagi, språk-uttalevansker, barn, voksne.

 • SMI-skolen Vest-Agder, avd. Kongsgård

  Hjemmeside: http://smiskolen.no/smi-skolens-avdelinger/avdeling-kongsgaard/ 

  Logoped MNLL Turid M. Fjeldvær, epost:

  Logoped MNLL Liv Therese Norberg Haga, epost:

  Besøksadresse: Bispegra 40, 4630 Kristiansand

  Arbeidsområde: Undervisningstilbudet retter seg primært mot ungdom og voksne med ervervede vansker i grunnleggende ferdigheter (for eksempel afasi, dysartri, dysfagi, stemmevansker) som iflg. Opplæringsloven har rett til opplæring under institusjonsopphold.

 • Scala Kompetanse AS

  Liv Jorunn Tungesvik, Logoped MNLL
  Cecilie Supersaxo Tungesvik, Logoped MNLL 
  Hjemmeside: www.scalakompetanse.no

  E-post:

  Telefon: 95 08 47 35 / 97 64 66 54

  Besøksadresse:

  Grimstad: Henrik Ibsens gate 6, 4878 Grimstad

  Kristiansand: Helsehuset, Markensgate 42, 4612 Kristiansand S
  Lillesand og Birkenes: Agderklinikken, Storgata 2, 4790 Lillesand

  Tilbyr logopedbehandling i følgende kommuner: Grimstad, Lillesand, Birkenes, Kristiansand

  Arbeidsområde: Logopedi – afasi, stemmevansker, stamming, Parkinson, språkvansker m.fl.